Hospital Drift & Arkitektur Nr. 6 2019

Læs om: FSTAs Årskonference 2.- 4. oktober, Sjællands Universitetshospital Køge har sikret deres elforsyning mod udfald, Langebæk optimerer logistikken
på Herlev og Gentofte hospitaler og Vægtaflastet træning på sengestuen.