Hospital Drift & Arkitektur Nr. 9 2019

Læs i dette nummer om: Skal man teste HEPA-filtre? – Medicinrester ud af spildevand på miljørigtig måde – Undgå fejludkoblinger fra LED-lækstrømme og Hvidovre Hospital holder på vandet