HDA1 2023 full

Læs i dette nummer

  • Kritiske forsyninger er blevet flere og mere kritiske
  • Arkitekturens muligheder blev forspildt, så vi skal nu samarbejde og dele viden
  • Sundhedsvæsenets senfølger
  • Sygehusbyggerierne er gået som ventet og er stadig en super investering