HDA3 2022 full

Læs i dette nummer

  • Sådan gør vi sundhedsvæsenet mere robust
  • Er en ny samarbejdsmodel mellem offentlige og private hospitaler
    mulig i Danmark?
  • Industrien rykker ind på hospitalet som medudvikler